Information om att ta svenskt körkort som thailändare

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำใบอนุญาตขับขี่สวีเดนสำหรับคนไทย

การทดสอบแบบลายลักษณ์อักษร (ทดสอบภาคทฤษฎี /ทดสอบความรู้ความสามารถ) ในเวลานี้คุณสามารถที่จะทำในภาษาไทยกับกรมการขนส่ง Trafikverket. แต่ก่อนที่คุณจะสามารถทำแบบทดสอบคุณจำเป็นที่จะต้องจบการเรียนการขับขี่ของคุณ. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่สวีเดน, ซึ่งค่าใช้จ่ายคุณควรนับรวมและมันขึ้นอยู่กับความสามารถของการวางแผนในการเรียนของคุณเอง.

ใครสามารถที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่สวีเดน?
สำหรับการได้รับใบอนุญาตขับขี่สวีเดนคุณจะต้องมีคุณสมบัติครบหกอย่างดังนี้:
1. คุณมีใบอนุญาตหัดฝึกขับรถที่ยังไม่หมดอายุ (körkortstillstånd).
2. คุณมีถิ่นฐานที่อยู่ถาวรในสวีเดนหรือได้รับการศึกษาที่นี่เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน.
3. คุณมีอายุครบ 18 ปี.
4. คุณได้เข้าศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งสองอย่างคือมีผลบังคับใช้ (riskutbildning).
5. คุณได้รับการอนุมัติการทดสอบผู้ขับขี่ (การทดสอบภาคทฤษฎีและการทดสอบภาคปฏิบัติ).
6. คุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ออกในประเทศดังกล่าวที่เป็นสมาชิกของ EES. ใบอนุญาตขับขี่เหล่านั้นสามารถแลกเปลี่ยนกับสวีเดนได้.

ใบอนุญาตหัดฝึกขับรถ (Körkortstillstånd)
สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเมื่อคุณจะทำใบอนุญาตขับขี่สวีเดนคือการยื่นขอใบอนุญาตหัดฝึกขับรถ (körkortstillstånd) คุณสามารถยื่นขอโดยตรงกับเว็บไซต์ Transportstyrelsen. ก่อนที่การยื่นขอของคุณจะมีการประเมินผลในการใช้งาน คุณจะต้องส่งยื่นใบรับรองการตรวจสายตา (synintyg). หลายโรงเรียนที่สอนขับรถขนาดใหญ่มีข้อเสนอสำหรับการตรวจสอบสายตาฟรี, แต่มันก็ยังเป็นไปได้ที่จะตรวจในร้านขายแว่นตา.

การเรียนภาคทฤษฎี
หากคุณจะเข้าร่วมโรงเรียนสอนขับรถทางโรงเรียนจะช่วยคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนและการสอน. หากคุณจะเรียนด้วยตัวเองคุณจะต้องซื้อหรือยืมอุปกรณ์ในการเรียนด้วยตัวคุณเอง. เมื่อคุณเริ่มอ่านทฤษฎีจากนั้นคุณสามารถทดสอบความรู้ของคุณกับเรากับแบบฝึกการทดสอบและแบบทดสอบความรู้ความสามารถที่ Thaiteori.se.

การฝึกเรียนขับรถ (Övningskörning)
เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตหัดฝึกขับรถของคุณแล้ว (körkortstillstånd) คุณสามารถเริ่มต้นการฝึกขับรถที่โรงเรียนสอนขับรถ. หากคุณจะฝึกขับรถแบบส่วนตัว (övningsköra privat) ทั้งคุณและคนที่คุณจะฝึกขับรถด้วย (handledare) อันดับแรกคือต้องไปเข้าร่วมการอบรมเบื้องต้น (introduktionsutbildning, โรงเรียนสอนขับรถส่วนใหญ่มีการให้บริการในเรื่องนี้) ผู้ที่จะเป็นครูฝึกส่วนตัวของคุณจะต้องยื่นขอใบผ่านการอนุมัติ, มันสามารถทำได้โดยตรงที่เวบไซ์ Transportstyrelsen.

การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง (Riskutbildning)
ก่อนที่คุณจะได้รับการอนุญาตที่จะทำแบบทดสอบภาคทฤษฎีและการทดสอบภาคปฏิบัติกับการขนส่งสวีเดน Trafikverket คุณจะต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง (riskutbildning) ที่มีอยู่สองส่วน. ส่วนแรกคือในทางทฤษฎีและนำเสนอส่วนใหญ่โดยโรงเรียนสอนขับรถ. ส่วนที่สองคือการปฏิบัติและนำเสนอในสถานที่ฝึกอบรมกับถนนที่มีความพิเศษ.

สอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติ
เมื่อคุณเริ่มที่จะจบการเรียนของคุณมันก็มาถึงเวลาที่จะจองเวลาสำหรับสอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติกับกรมการขนส่ง Trafikverket กับการจองเวลาสอบคุณสามารถเลือกภาษา (เช่นภาษาไทยหรือภาษาสวีเดน) ที่คุณต้องการที่จะทำ. คุณสามารถจองเวลาสอบทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกัน, แต่หากคุณต้องการที่จะรอจองสอบขับหลังจากคุณสอบผ่านภาคทฤษฎีก่อนก็สามารถทำได้. ก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาติให้สอบขับได้นั้น คุณจะต้องสอบภาคทฤษฎีให้ผ่านก่อน. เมื่อคุณสอบผ่านภาคทฤษฎี จะใช้ได้เป็นระยะเวลา 4 เดือน (กฎหมายใหม่เริ่มบังคับใช้จาก 1 มีนาคม 2020 เป็นต้นไป). หากคุณสอบขับไม่ผ่านในเวลาที่กำหนด, คุณจะต้องสอบภาคทฤษฎีใหม่และยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเวลาในการสอบขับ. คุณสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเวลาในการจองสอบโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ หากคุณทำมันภายใน 24 ชม. ก่อนถึงเวลาสอบ. เมื่อคุณสอบผ่านทั้งสองอย่างและได้รับการอนุมัติ, คุณจะเริ่มขับรถได้ในทันที (คุณต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง) และใบอนุญาตขับขี่ของคุณจะถูกส่งไปทางไปรษณีย์ที่มีการลงทะเบียน (rekommenderat brev) ในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์. (ไปรษณีย์ที่มีการลงทะเบียนคือคุณต้องไปรับจดหมายนั้นด้วยตัวคุณเองที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านคุณและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการรับ)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
สำหรับการทำใบอนุญาตขับขี่นั้นมันสามารถเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก. ด้านล่างนี้คุณสามารถเห็นบางส่วนของค่าใช้จ่ายที่คุณควรนับรวมนอกเหนือไปจากอุปกรณ์ในการศึกษาและการทดสอบทางอินเตอร์เน็ต. การยื่นขอใบอนุญาตหัดฝึกขับรถ (körkortstillstånd) และใบอนุมัติสำหรับครูฝึกส่วนตัว คือฟรีจาก 2018 เป็นต้นไป!

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับการศึกษาและอื่น ๆ
ใบรับรองการตรวจสายตา ประมาณ 0-200kr
การอบรมเบื้องต้น ประมาณ 400 kr/คน (Introduktionsutbildning)
การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนที่ 1 ประมาณ 600 kr (Riskutbildning del 1)
การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนที่ 2 ประมาณ 2000 kr (Riskutbildning del 2)
บทเรียนในการขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถ 40 นาที ประมาณ 450 kr
(ส่วนใหญ่โรงเรียนสอนขับรถจะเสนอราคาแพคเกจให้ทั้งในการเรียนขับและการฝึกอบรมทางทฤษฎี)

ค่าใช้จ่ายกับกรมการขนส่ง (ปรับปรุงเมื่อ 2018/01/09)
แบบทดสอบความรู้ความสามารถ 325 kr (วันหยุดและช่วงเย็น 400 kr)
สอบขับ 800 kr (วันหยุดและช่วงเย็น 1040 kr), +400 kr สำหรับการยืมรถ
รูปถ่าย 80 kr
การผลิตใบอนุญาตขับขี่ 250 kr

อ่านคู่มือของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ขอให้โชคดีกับใบอนุญาตขับขี่!

Det skriftliga körkortsprovet (teoriprov / kunskapsprov) för bil kan nu också göras på thailändska hos Trafikverket. Men innan du kan göra provet behöver du bli klar med din körkortsutbildning. Läs mer nedan om hur du går tillväga för att ta ett svenskt körkort, vilka kostnader du bör räkna med och hur du bäst kan planera utbildningen.

Vem kan få ett svenskt körkort?
För att få ett svenskt körkort måste du uppfylla sex krav:
1. Du har ett giltigt körkortstillstånd.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
3. Du har fyllt 18 år.
4. Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Körkortstillstånd
Det första du behöver göra när du ska ta svenskt körkort är att ansöka om körkortstillstånd. Du kan ansöka direkt på Transportstyrelsens hemsida. Innan din ansökan kan behandlas måste du skicka in ett synintyg (flera större trafikskolor erbjuder gratis syntest, men det går också bra att besöka en optiker).

Teoriutbildning
Om du ska gå på en trafikskola hjälper skolan dig med studiematerial och undervisning. Ska du studera på egen hand behöver du själv köpa eller låna studiematerial. När du börjat läsa in teorin kan du testa dina kunskaper med våra övningsprov och kunskapsprov på Thaiteori.se.

Övningskörning
När du har fått ditt körkortstillstånd kan du börja övningsköra på en trafikskola. Ska du övningsköra privat måste både du och den du ska övningsköra med (handledare) först gå en introduktionsutbildning (erbjuds på de flesta trafikskolor). Handledaren måste sedan ansöka om att bli godkänd, det kan göras direkt på Transportstyrelsens hemsida.

Riskutbildning
Innan du får göra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket måste du ha gått en riskutbildning som är två delar. Första delen är teoretisk och erbjuds av de flesta trafikskolor. Andra delen innehåller praktiska moment och erbjuds på speciella utbildningsplatser med körbanor.

Kunskapsprov och körprov
När du börjar bli klar med din utbildning är det dags att boka tid för kunskapsprov och körprov hos Trafikverket. Vid bokningen kan du välja vilket språk (tex thailändska eller svenska) du vill göra provet på. Du kan boka båda proven samtidigt, men om du vill kan du vänta med att boka körprovet tills du är godkänd på kunskapsprovet. Innan du får göra körprovet måste du ha gjort ett godkänt kunskapsprov. Ett godkänt kunskapsprov är giltigt i 4 månader (nya regler from 1 mars 2020). Klarar du inte körprovet innan dess, måste du göra om kunskapsprovet och avboka eller omboka körprovet. Du kan alltid avboka eller omboka ett prov utan avgift om du gör det senast 24 timmar före provtillfället. När båda proven är godkända får du börja köra bil direkt (du måste ha med en giltig legitimation) och ditt körkort skickas hem till dig med rekommenderat brev inom ca 1 vecka.

Avgifter och kostnader
Att ta körkort kan kosta en hel del. Nedan ser du en del av de kostnader som du bör räkna med, utöver studiematerial och internettester. Ansökan om körkortstillstånd och godkännande av handledare är kostnadsfritt from 2018!

Ungefärliga kostnader för utbildning m.m.
Synintyg ca 0-200 kr
Introduktionsutbildning ca 400 kr/person
Riskutbildning del 1 ca 600 kr
Riskutbildning del 2 ca 2000 kr
Körlektion på trafikskola 40 min ca 450 kr
(De flesta trafikskolor erbjuder paketpriser med både körlektioner och teoriutbildning)

Avgifter hos Trafikverket/Transportstyrelsen (uppdaterade 2018-01-09)
Kunskapsprov 325 kr (helg och kväll 400 kr)
Körprov 800 kr (helg och kväll 1040 kr), +400 kr för lån av bil
Fotografering 80 kr
Tillverkning av körkort 250 kr

Läs också vår guide för mer information.

Lycka till med körkortet!